Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodziny zastępcze

Nabór kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolontariuszy do wspomagania w nauce oraz opiece nad dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu głubczyckiego.

JPEGOgłoszenie.jpeg
JPEGgrupa wsparcia 2020.jpeg

 

 

 

PDFinf. o wyborze oferty 2019(4).pdf
PDFzamówienie 4_2019.pdf
 

PDFinf. o wyborze oferty 2018(5).pdf
PDFzamówienie 5_2018.pdf
 

PDFinf. o wyborze oferty 2018 (4).pdf
PDFzamówienie 4_2018.pdf
 

DOCFORMULARZ OFERTOWY.doc
 

PDFinf. o wyborze oferty 2018.pdf
PDFzamówienie 2_2018.pdf
 

 

"Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja".

Dnia 24.05.2019r. w Stajni na Warszawskiej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

 

 

 

 

 

 

Rodziny zastępcze

Dnia 25.05.2018r. w Stajni Na Warszawskiej w Głubczycach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

 

 

DOCDlaczego warto zostać rodziną zastępczą.doc
PDFJak zostać rodziną zastępczą.pdf
 

 

Wersja XML