Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodziny zastępcze

Jak zostać rodziną zastępczą.

 

Rodziną zastępczą mogą zostać małżeństwa lub osoby samotne, które spełniają wymagania zawarte w art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Co należy zrobić, aby zostać rodziną zastępczą:

 

1. Zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego do miejsca zamieszkania kandydatów w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat niezbędnych dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia procedury weryfikującej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

2. Złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zgromadzone dokumenty:

3. Po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania w/w warunków kandydaci zostają skierowani na badanie psychologiczne dotyczące predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej (koszty badania oraz szkolenia pokrywa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

 

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

 

 

Świadczenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

 

 

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

 

 

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do:

 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Sobieskiego 5a   pokój nr 6

48-100 Głubczyce

Tel. 77 485 87 73 wew. 25             

 

 

 

DOCDlaczego warto zostać rodziną zastępczą.doc (41,00KB)

PDFJak zostać rodziną zastępczą.pdf (219,31KB)
 

 

 

 

"Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja".

Dnia 24.05.2019r. w Stajni na Warszawskiej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

 

 

 

 

 

 

Rodziny zastępcze

Dnia 25.05.2018r. w Stajni Na Warszawskiej w Głubczycach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

 

 


 

Wersja XML